Национална конференция с международно участие


                                 „Природни науки’ 2023” (NCNS2023)


                             на ШУ „Епископ Константин Преславски”

Архив

 

NCNS 2022

NCNS 2021

NCNS 2020

NCNS 2019

NCNS 2018

NCNS 2017

NCNS 2016

NCNS 2015

NCNS 2014

NCNS 2013

NCNS 2012

NCNS 2010


2003-2009

Национална конференция „Природни науки” е традиционна за Факултета по природни науки. В периода 2003-2009 г са проведени седем нейни издания:
  • VIII Национална конференция с международно участие „Природни науки 2009” 2-3 октомври 2009
  • VII Национална конференция с международно участие „Природни науки 2008” 25-28 септември 2008
  • Научна конференция с международно участие „Природни науки 2007”, 28-30 септември 2007
  • Научна конференция „Природни науки 2006“ 28-30 септември 2006
  • Научна конференция „Природни науки 2005” 30 септември-3 октомври 2005
  • Научна конференция с международно участие „Природни науки 2004” 21-22 май 2004
  • Научна конференция „Природни науки 2003” 21-22 май 2003
  •