Национална конференция с международно участие


                                 „Природни науки’ 2021” (NCNS2021)


                             на ШУ „Епископ Константин Преславски”

 

Уважаеми колеги,

Националната конференция с международно участие „Природни науки’ 2021” под надслов „50 години заедно пишем историята“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“ ще се проведе от 1 до 3 октомври 2021 г в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен. Конференцията е традиционна за Факултета по природни науки, а през настоящата година е нейното деветнадесето издание.


Конференцията има за цел представяне, обсъждане и публикуване на научните резултати на преподаватели, научни работници, докторанти и студенти в областта на природните науки. Тя съдейства за развитие на творческите връзки между участниците и създава условия за споделяне на идеи и обмен на добри практики, за организиране и провеждане на съвместни междууниверситетски и интердисциплинарни изследвания.


Организационният комитет има удоволствието да покани за участие в конференцията всички учени, докторанти и студенти, които работят и се обучават в областта на природните науки.


Надяваме се престоят Ви в Шумен и участието в конференцията да създадат възможности за формиране на екипи за бъдещи проекти и за среща с нови приятели.


 

Покана