Национална конференция с международно участие


"Природни науки 2020" (NCNS2020)

 

Уважаеми колеги,

Предвид създалата се епидемиологична обстановка и Заповед № РД-10-424/01.09.2020 г. на Ректора на Шуменския университет Национална конференция с международно участие „Природни науки 2020“ ще се проведе онлайн на 02.10. от 9.00 ч.
Удължава се срокът за подаване на заявки за участие до 15.09.2020 г.
Във връзка с промяната в организацията на събитието таксата правоучастие се редуцира с 50% и трябва да бъде платена предварително по банков път на сметката посочена в поканата за конференцията. Таксите за публикуване в специализираните издания не се променят.
Информация относно програмата на конференцията и платформата, с помощта на която ще се реализира, ще бъде публикувана допълнително.

Конференцията има за цел представяне, обсъждане и публикуване на научните резултати на преподаватели, научни работници, докторанти и студенти в областта на природните науки. Тя съдейства за развитие на творческите връзки между участниците и създава условия за споделяне на идеи и обмен на добри практики, за организиране и провеждане на съвместни междууниверситетски и интердисциплинарни изследвания.


Организационният комитет има удоволствието да покани за участие в конференцията всички учени, докторанти и студенти, които работят и се обучават в областта на природните науки.


 

Покана