Национална конференция с международно участие


"Природни науки 2017" (NCNS2017)

 

Уважаеми колеги,

Националната конференция с международно участие „Природни науки” 2017 ще се проведе от 29 септември до 1 октомври 2017 г. в ДИКПО гр. Варна. Конференцията е традиционна за Факултета по природни науки, а през настоящата година е нейното петнадесето издание.


Конференцията има за цел представяне, обсъждане и публикуване на научните резултати на преподаватели, научни работници, докторанти и студенти в областта на природните науки. Тя съдейства за развитие на творческите връзки между участниците и създава условия за споделяне на идеи и обмен на добри практики, за организиране и провеждане на съвместни междууниверситетски и интердисциплинарни изследвания.


Организационният комитет има удоволствието да покани за участие в конференцията всички учени, докторанти и студенти, които работят и се обучават в областта на природните науки.


Надяваме се престоят Ви във Варна и участието в конференцията да създадат възможности за формиране на екипи за бъдещи проекти и за среща с нови приятели.