Национална конференция с международно участие


"Природни науки 2018" (NCNS2018)

 

Депозирането на резюметата на доклади и постери е възможно само на web site: ncns.shu.bg (стартира от м.април 2017).


Срокове за подаване на резюмета:

Доклади - до 06.09.2017

Постери - до 06.09.2017


Пълните текстове на доклади и постери на английски език се предават на ръководителя на съответната секция на електронен носител по време на конференцията.