Национална конференция с международно участие


"Природни науки 2017" (NCNS2017)

Такса правоучастие

Преподаватели, научни работници € 80.00
Студенти и докторанти € 20.00
Учители € 20.00
 

Таксата правоучастие осигурява:

1. Програма на конференцията.

2. Публикуване в сборник с доклади на английски език.

3. Сертификат за участие.

4. Участие във всички мероприятия предвидени в програмата на конференцията. Всеки участник може да представи до 2 доклада или постера срещу ½ допълнителна такса.


Публикуване на доклади:

Желаещите да публикуват в списание Acta Scientifica Naturalis заплащат допълнително 50Е. Статиите се публикуват след получаване на две положителни рецензии от независими рецензенти.

Желаещите да публикуват в списание Journal of IMAB ISSN: 1312-773X http://www.journal-imab-bg.org Open Access заплащат допълнително 80 евро. Статиите трябва да са с медицинска или здравна тематика и се публикуват след получаване на две положителни рецензии от независими рецензенти.

Желаещите да публикуват в списание Acta Pedagogica Naturalis заплащат допълнително 20 лв. Статиите се публикуват след получаване на две положителни рецензии от независими рецензенти.