Национална конференция с международно участие


"Природни науки 2018" (NCNS2018)

Такса правоучастие

Преподаватели, научни работници 80.00 лв.
Студенти и докторанти 25.00 лв.
Учители 50.00 лв.
 

Таксата правоучастие осигурява:

1. Програма на конференцията.

2. Публикуване в сборник с доклади на конференцията

3. Сертификат за участие.

4. Участие във всички мероприятия предвидени в програмата на конференцията.


Всеки участник може да представи до 2 доклада или постера срещу ½ допълнителна такса.