Национална конференция с международно участие


"Природни науки 2018" (NCNS2018)

 

Председател на конференцията

 

Доц. д-р Петинка Галчева

Факултет по природни науки

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Е-майл: p.galcheva@shu.bg; conference_fpn@shu.bg

 

Сътрудници:

Красимира Николаева Димитрова – главен координатор на деканското ръководство (fpn@shu.bg)

Севелина Александрова Стоянова – специалист (s.stoianova@shu.bg)