Национална конференция с международно участие


                                 „Природни науки’ 2021” (NCNS2021)


                             на ШУ „Епископ Константин Преславски”

 

Националната конференция с международно участие „Природни науки 2021

 

Е-mail: conference_fpn@shu.bg