Национална конференция с международно участие


                                 „Природни науки’ 2023” (NCNS2023)


                             на ШУ „Епископ Константин Преславски”

 

Националната конференция с международно участие "Природни науки 2023"

 

Е-mail: conference_fpn@shu.bg