Национална конференция с международно участие


"Природни науки 2017" (NCNS2017)

 

Председател на конференцията

 

Доц. д-р Петинка Галчева

Факултет по природни науки

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Е-майл: p.galcheva@shu.bg

 

Сътрудници:

Вергиния Величкова Василева-Тодорова - главен координатор на деканското ръководство (fpn@shu.bg)

Кристина Данчева Йорданова – специалист (k.yordanova@shu.bg)

Севелина Александрова Стоянова – специалист (s.stoianova@shu.bg)