Национална конференция с международно участие


"Природни науки 2017" (NCNS2017)

 

Всички участници ще бъдат настанени в общежитие на университета във Варна. За по-подробна информация за настаняването, моля свържете се със Севелина Александрова (s.stoianova@shu.bg)