Национална конференция с международно участие


"Природни науки 2019" (NCNS2019)

Научен комитет

 

Организационен комитет

 

Секции и модератори

 

Проф. д.х.н. Валерий Христов Христов

Проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

Проф. д-р Николай Добринов Начев

Проф. д-р Николай Михайлов Узунов

Проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев

Проф. д-р Димитър Тодоров Владев

Доц. д-р Росица Димитрова Давидова

Доц. д-р Петинка Радева Галчева – председател

Проф. д.х.н. Валерий Христов Христов

Проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

Проф. д-р Димчо Иванов Захариев

Проф. д-р Светла Димитрова Станкова

Доц. д-р Росица Цанкова Владева

Доц. д-р Нина Архангелова Николова-Тодорова

Ас. Сениха Исмаил Салим

Красимира Николаева Димитрова- специалист

Севелина Александрова Стоянова – специалист

Севгинар Феимова Ибрямова - докторант

Ивайло Стефанов Трайков – докторант

Борислава Красимирова Павлова – студент

Елица Цветанова Станачкова - студент

1. Химически науки - проф. д.х.н. Валерий Христов v.christov@shu.bg

2. Физически науки – доц. д-р Нина Архангелова n.arhangelova@shu.bg

3. Биоразнообразие, биомедицина, биоресурси и екология – проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова ts.ignatovaivanova@shu.bg

4. География и туризъм – проф. д-р Светла Станкова s.stankova@shu.bg

5. Дидактика и образователни политики – доц. д-р Росица Владева r.vladeva@shu.bg