Национална конференция с международно участие


"Природни науки 2017" (NCNS2017)

Научен комитет

 

Организационен комитет

 

Секции и модератори

 

Проф. д.х.н. Добромир Димитров Енчев

Проф. д.х.н. Валерий Христов Христов

Проф. д. физ. н. Диана Петрова Кюркчиева

Проф. д-р Валентин Любенов Велев

Доц. д-р Петинка Радева Галчева

Доц.д-р Николай Добринов Начев

Доц. д-р Росица Димитрова Давидова

Доц. д-р Димитър Тодоров Владев

Доц. д-р Петинка Радева Галчева - председател

Проф. д.х.н. Валерий Христов Христов

Доц. д-р Борислав Станишев Борисов

Доц. д-р Ваня Петрова Колева

Доц. д-р Светла Димитрова Станкова

Доц. д-р Росица Цанкова Владева

Вергиния Величкова Василева-Тодорова – Главен координатор на деканското ръководство

Кристина Данчева Йорданова – специалист

Севелина Александрова Стоянова - специалист

Докторант Севгинар Феимова Ибрямова

Студент Елица Цветанова Станачкова

1. Химически науки - проф. д.х.н. Валерий Христов v.christov@shu.bg

2. Физически науки – доц. д-р Борислав Борисов b.borisov@shu.bg

3. Биоразнообразие, биомедицина, биоресурси и екология – проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова ts.ignatovaivanova@shu.bg

4. География и туризъм – доц. д-р Димитър Владев d.vladev@shu.bg

5. Дидактика и образователни политики – доц. д-р Росица Владева r.vladeva@shu.bg