Национална конференция с международно участие


                                 „Природни науки’ 2021” (NCNS2021)


                             на ШУ „Епископ Константин Преславски”

Научен комитет

 

Организационен комитет

 

Секции и модератори

 

проф. д.х.н. Христомир Йорданов Христов

проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

проф. д-р Николай Добринов Начев

проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев

проф. д-р Димитър Тодоров Владев

проф. д-р Милен Руменов Пенерлиев

доц. д-р Росица Димитрова Давидова

Председател:

доц. д-р Нина Архангелова Николова-Тодорова

Членове:

проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

проф. д-р Димчо Иванов Захариев

проф. д-р Светла Димитрова Станкова

доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов

доц. д-р Веселин Пенчев Петков

доц. д-р Росица Цанкова Владева

доц. д-р Ивайло Кънчев Иванов

ас. Сениха Исмаил Салим

Ивайло Стефанов Трайков

Вергиния Величкова Василева –Тодорова

Севелина Александрова Стоянова

Галина Димитрова Йорданова

Ирина Руменова Йотова

Ивайло Стефанов Трайков

Златина Пламенова Димова

Борислава Красимирова Павлова

Стефани Георгиева Тошкова

1. Химически науки - доц. д-р Ивайло Иванов i.ivanov@shu.bg

2. Физически науки – доц. д-р Нина Архангелова n.arhangelova@shu.bg

3. Биоразнообразие, биомедицина, биоресурси и екология – проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова ts.ignatovaivanova@shu.bg

4. География и туризъм – проф. д-р Светла Станкова s.stankova@shu.bg

5. Дидактика и образователни политики – доц. д-р Росица Владева r.vladeva@shu.bg