Национална конференция с международно участие


"Природни науки 2018" (NCNS2018)

Научен комитет

 

Организационен комитет

 

Секции и модератори

 

Проф. д.х.н. Валерий Христов Христов

Проф. д.х.н. Добромир Димитров Енчев

Проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

Проф. д-р Николай Добринов Начев

Проф. д-р Николай Михайлов Узунов

Проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев

Доц. д-р Росица Димитрова Давидова

Доц. д-р Димитър Тодоров Владев

Доц. д-р Петинка Радева Галчева – председател

Проф. д.х.н. Валерий Христов Христов

Проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

Доц. д-р Росица Цанкова Владева

Проф. д-р Димчо Иванов Захариев

Доц. д-р Нина Архангелова Николова-Тодорова

Доц. д-р Светла Димитрова Станкова

Ас. Сениха Исмаил Салим

Красимира Николаева Димитрова- специалист

Севелина Александрова Стоянова – специалист

Севгинар Феимова Ибрямова - докторант

Ивайло Стефанов Трайков – докторант

Сунай Акифов Алиев - докторант

Елица Цветанова Станачкова - студент

1. Химически науки - проф. д.х.н. Валерий Христов v.christov@shu.bg

2. Физически науки – доц. д-р Нина Архангелова n.arhangelova@shu.bg

3. Биоразнообразие, биомедицина, биоресурси и екология – проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова ts.ignatovaivanova@shu.bg

4. География и туризъм – доц. д-р Светла Станкова s.stankova@shu.bg

5. Дидактика и образователни политики – доц. д-р Росица Владева r.vladeva@shu.bg