Национална конференция с международно участие


                                 „Природни науки’ 2023” (NCNS2023)


                             на ШУ „Епископ Константин Преславски”

 

29.09.2023 г.

 
11.00 – 12.00 Регистрация на участниците
13.00 – 13.10 Откриване на конференцията
13.10 – 14.30 Пленарни доклади
14.30 – 14.45 Кафе пауза
14.45 – 16.15 Заседания по секции
16.15 – 16.30 Кафе пауза
16.30 – 18.00 Заседания по секции
19.30 – Вечеря за участниците

30.09.2023 г.

 
09.30 – 10.00 Регистрация на участниците
10.00 – 12.00 Заседания по секции
12.00 – 12.15 Кафе пауза
12.15 – 12.45 Постерна сесия
13.15 – Закриване на конференцията и връчване на сертификати
13.30 – Екскурзия (по предварителна заявка)