Национална конференция с международно участие


"Природни науки 2019" (NCNS2019)

 

04.10.2019 г.

 
15.00 – 17.00 Регистрация на участниците

05.10.2019 г.

 
8.00 – 9.00 Регистрация на участниците
9.00 – 9.15 Откриване на конференцията
9.15 – 10.15 Пленарни доклади
10.15 – 10.30 Кафе пауза
10.30 – 12.30 Заседания по секции
12.30 – 13.30 Обяд
13.30- 14.00 Постерна сесия
14.00 -15.00 Заседания по секции
15.00 – 15.30 Кафе пауза
15.30 – 17.30 Заседания по секции
19.00 Вечеря за участниците

06. 10. 2018 г.

 
9.30 Закриване на конференцията
10.00 Екскурзия (по предварителна заявка)