Национална конференция с международно участие


"Природни науки 2017" (NCNS2017)

 

29.09.2017

 
13.00 – 17.00 Регистрация на участниците в конференцията

30.09.2017

 
8.00 – 9.00 Регистрация на участниците в конференцията
9.00 – 9.15 Тържествено откриване на конференцията
9.15 – 10.15 Пленарни доклади
10.15 – 10.30 Кафе пауза
10.30 – 11.30 Заседания по секции
11.30 – 12.30 Постерна сесия
12.30 – 13.30 Обяд
13.30 – 15.00 Заседания по секции
15.00 – 15.30 Кафе пауза
15.30 – 17.30 Заседания по секции
19.00 Вечеря за участниците

01.10.2017

 
9.00 – 11.00 Заседания по секции
11.00 Закриване на конференцията