Национална конференция с международно участие


                                 „Природни науки’ 2021” (NCNS2021)


                             на ШУ „Епископ Константин Преславски”

 

01.10.2021 г.

 
10.00 – 12.00 Регистрация на участниците
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 13.30 Откриване на конференцията
13.30 – 15.30 Пленарни доклади

02.10.2021 г.

 
08.30 – 9.30 Регистрация на участниците
09.30 – 10.30 Заседания по секции
10.30 – 11.00 Кафе пауза
11.00 – 12.00 Заседания по секции
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 14.00 Постерна сесия
14.00 – 15.00 Заседания по секции
15.00 – 15.30 Кафе пауза
15.30 – 17.30 Заседания по секции
19.00 Вечеря за участниците

03.10.2021 г.

 
09.30 Закриване на конференцията
10.00 Екскурзия до Национален историко-археологически резерват “Мадара” (по предварителна заявка)