Национална конференция с международно участие


                                 „Природни науки’ 2022” (NCNS2022)


                             на ШУ „Епископ Константин Преславски”

 

30.09.2022 г.

 
13.00 – 14.00 Регистрация на участниците
14.00 – 14.15 Откриване на конференцията
14.15 – 16.00 Пленарни доклади
16.00 – 16.30 Откриване на изложба

01.10.2022 г.

 
08.00 – 9.00 Регистрация на участниците
09.00 – 10.15 Заседания по секции
10.15 – 10.30 Кафе пауза
10.30 – 12.30 Заседания по секции
12.30 – 13.30 Обяд
13.30 – 14.30 Постерна сесия
14.30 – 16.00 Заседания по секции
16.00 – 16.15 Кафе пауза
16.15 – 18.00 Заседания по секции
19.00 Вечеря за участниците

02.10.2022 г.

 
09.30 Закриване на конференцията
10.00 Екскурзия до Национален историко-археологически резерват “Мадара” (по предварителна заявка)