Национална конференция с международно участие


"Природни науки 2019" (NCNS2019)

 

Депозирането на доклади и постери е възможно само на е-mail: conference_fpn@shu.bg (стартира от месец май 2019).


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК

Срокове за подаване на заявки:

Доклади - до 01.09.2019 г.

Постери - до 01.09.2019 г.


Пълните текстове на доклади и постери се предават на ръководителя на съответната секция на електронен носител по време на конференцията.