Национална конференция с международно участие


                                 „Природни науки’ 2022” (NCNS2022)


                             на ШУ „Епископ Константин Преславски”

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК


Срокове за подаване на заявки:

от 10 май 2022 г. до 10 септември 2022 г.

на е-mail: conference_fpn@shu.bg