Национална конференция с международно участие


                                 „Природни науки’ 2021” (NCNS2021)


                             на ШУ „Епископ Константин Преславски”

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК


Срокове за подаване на заявки:

от 1 април 2021 г. до 10 септември 2021 г.

на е-mail: conference_fpn@shu.bg