Национална конференция с международно участие


"Природни науки 2018" (NCNS2018)

 

Депозирането на доклади и постери е възможно само на е-mail: conference_fpn@shu.bg (стартира от месец май 2018).


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК

Срокове за подаване на заявки:

Доклади - до 01.09.2018 г.

Постери - до 01.09.2018 г.


Пълните текстове на доклади и постери се предават на ръководителя на съответната секция на електронен носител по време на конференцията.