Национална конференция с международно участие


                                 „Природни науки’ 2023” (NCNS2023)


                             на ШУ „Епископ Константин Преславски”

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА ПОДАВАТ ВСИЧКИ АВТОРИ/СЪАВТОРИ/, КОИТО ЩЕ ПРИСЪСТВАТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА


Срокове за подаване на заявки:

от 10 май 2023 г. до 10 септември 2023 г.

ЗАЯВКА: https://forms.gle/1xiYXx21twTPjMSRA