Национална конференция с международно участие


                                 „Природни науки’ 2023” (NCNS2023)


                             на ШУ „Епископ Константин Преславски”

 

Правила за транслитерация

 

Ако библиографията се съставя на английски език, имената на авторите и на списанията на кирилица или на различна от латиница азбука, се транслитерират на латиница, а заглавията на статиите се превеждат на английски. Използва се изписването на имената и на заглавията на статиите от английското резюме на статиите. Същото се прави с названието на списанието, ако на заглавната страница е посочена английска версия. Всички текстове на латинска азбука се посочват както са в оригинала, независимо от езика.

При транслитерирането не се търси звуковият ефект съгласно правилата в английски, френски или друг език, а се заменят буквите по следния начин: А = А, Б = В, В = V, Г = G, Д = D, Е = Е, Ж = ZH, 3 = Z, И = I, Й = Y, К = К, Л = L, М = М, Н = N, О = О, П = Р, Р = R, С = S, Т = Т, У = U, Ф = F, Х = КН, Ц = TSH, Ч = СН, Ш = SH, Щ = SHT, Ъ = U, ЬО = YO, Ю = YU, Я = YA, Э = Е, Ы = Y

 

Например:

Georgiev, R., Baiev, В., Baleva, D., Gadancheva, V., Zonev, К., Ikonomov, V. Osteopoikilosis - Review and contribution with two cases (2007) Rentgenologiya i Radiologiya, 46 (4), pp. 261-265.